Jaap Schulz plotseling overleden.

Heden ontvingen wij het droevige bericht dat ons clublid Jaap Schulz is overleden. Veel te vroeg van ons heen gegaan en natuurlijk dè man achter het GILERA MUSEUM ... Het Bestuur van de Kjmv wenst zijn familie en al zijn dierbaren alle sterkte toe om dit enorme verlies te gaan verwerken.

R.I.P. Jaap Schultz... Wij zullen je missen Jaap!

JaapSchulz_overleden JaapSchulz_overleden
JaapSchulz JaapSchulz