TE LUID IS UIT 2023!

TE LUID IS UIT 2023

Beste Te luid is uit-ondertekenaars,

Per 1 maart ging op een aantal plaatsen in Nederland het motorweekendverbod weer in; op andere plaatsen zijn we in het weekend nog tot 1 april welkom. Om nieuwe afsluitingen te helpen voorkomen, vragen we jullie om de campagne Te luid geluid is uit opnieuw bij je achterban onder de aandacht te brengen.

 

De boodschap is ongewijzigd. Vraag je leden, je abonnees, je lezers en je sitebezoekers om

rekening met hun omgeving te houden. Vraag ze om dat verzoek ook aan andere motorrijders

door te geven, en om hen waar nodig op hun geluidsproductie aan te spreken.

 

Als we het met z’n allen aanpakken, kan het niet anders of de irritatiegraad onder de klagers

daalt. Is dat het enige antwoord op afsluitingen en afsluitingsplannen? Nee. Wegbeheerders,

bewoners en andere partijen worden hier ook direct op aangesproken. Er zijn drie rechtszaken in

voorbereiding en georganiseerde acties worden niet uitgesloten. Hoe meer de boodschap van de

campagne navolging krijgt, deze te groter is de kans op succes bij al deze initiatieven.

 

Kan je oproep om Te luid is uit na te leven je leden of abonnees kosten? Dat is niet uit te sluiten,

zoals de MAG kan bevestigen. Maar weet dat het om niet meer dan een handvol mensen ging.

Naar ons idee is de vrijheid om overal te kunnen rijden een groter goed dan de vrijheid om zelf je

geluidsproductie te mogen bepalen. Te luid geluid is uit wil motorrijders niet muilkorven of ze

vragen om Roomser te zijn dan de paus. Dat zijn we zelf ook niet. Wel willen we de initiële, door

een kleine groep veroorzaakte overlast reduceren. Als de grootste herrieschoppers het een

tandje kalmer aan willen doen, neemt de rust vanzelf toe. Niet van de ene dag op de andere,

maar wel op de langere termijn.

 

De campagne is niet alleen in de motorwereld, maar ook daarbuiten enthousiast ontvangen.

Wegbeheerders (gemeenten, provincies, waterschappen) waarderen het initiatief omdat het

laat zien dat we begrip tonen en meedenken. Minister Harbers (IenW) is positief en de RAI

Vereniging, BOVAG en de politie dragen de campagne een warm hart toe. Waterschap

Rivierenlanden heeft dit jaar als eerste gevraagd om het logo van de campagne langs de Lekdijk

te mogen plaatsen. In Amsterdam wordt gesproken over het inzetten van de campagne binnen

de gemeentegrenzen. Alle andere wegbeheerders worden opnieuw op de campagne

geattendeerd.

 

De grootste kans op succes hebben we als de boodschap zowel van die kant als vanuit de

motorwereld zelf komt. Dus schrijf erover en presenteer het logo van de campagne

(www.teluidisuit.nl/media.html) aan je achterban, zowel bij die artikelen als op een in het oog

springende plaats op je website.

Dank voor je medewerking! Namens Te luid geluid is uit,

Jeroen Hidding, MotoPlus

Jan Kruithof, motor.nl

Hugo Pinksterboer, MAG

Logo TE LUID geluid IS UIT mail 4x4 Logo TE LUID geluid IS UIT mail 4x4
MAG-logo MAG-logo